Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία είναι η θεραπεία σωματικών και ψυχοκινητικών διαταραχών μέσω ειδικά επιλεγμένων δραστηριοτήτων με στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής λειτουργικότητας και ανεξαρτησίας, την παραγωγή και τη διατήρηση της υγείας. – Τί είναι η Εργοθεραπεία;

Οι κυριότερες διαγνωστικές κατηγορίες που απασχολούν την Εργοθεραπεία είναι:

 

 • Νοητική υστέρηση.
 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές και σύνδρομο Asperger.
 • Διαταραχές Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ και ΔΕΠ-Υ).
 • Διάφορα Σύνδρομα (Down, Rett κ.ά.).
 • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (π.χ. Δυσγραφία).
 • Δυσλειτουργία Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης.
 • Εγκεφαλική παράλυση και άλλες νευρομυικές διαταραχές.

**Πρόγραμμα εργοθεραπείας παρακολουθούν και παιδιά με ενδείξεις:

 • στη προσχολική ηλικία όπως: αδεξιότητα, παρορμητικότητα, δυσκολίες στην αυτουπηρέτηση, δυσκολίες ένταξης σε ομάδα
 • στη σχολική ηλικία όπως: προβλήματα συγκέντρωσης, δυσκολίες αδρού – λεπτού συντονισμού, χωροχρονικού προσανατολισμού κ.ά.

 

 

Η σημασία της έγκαιρης παρέμβασης στο πρόγραμμα Εργοθεραπείας.

 

Η Εργοθεραπεία στα πλαίσια της πρώιμης παρέμβασης μπορεί να αναγνωρίσει έγκαιρα και να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που εμφανίζονται στην ανάπτυξη του παιδιού. Αν έχετε παρατηρήσει δυσκολίες, είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του παιδιού. Σε όσο μικρότερη ηλικία (συνήθως από τα τρία του χρόνια) ξεκινήσει ένα παιδί την εργοθεραπεία τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχει να βοηθηθεί επαρκώς, επειδή η πλαστικότητα του εγκεφάλου είναι αντιστρόφως ανάλογη της ηλικίας. Κάθε συνεδρία διαρκεί 3/4 της ώρας και τα «μαθήματα» γίνονται μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Η διάρκεια της εργοθεραπείας εξαρτάται από τη δυσκολία που αντιμετωπίζει το παιδί και εκτιμάται κάθε φορά από τον εργοθεραπευτή. Απώτερος σκοπός της εργοθεραπευτικής παρέμβασης είναι η κατάκτηση του μέγιστου δυνατού επιπέδου ανεξαρτησίας και λειτουργικότητας για το άτομο και κατ’επέκταση και για την οικογένειά του.

 

Τα στάδια της θεραπευτικής παρέμβασης είναι:

 1. Αξιολόγηση
 2. Θέσπιση στόχων
 3. Σχεδιασμός εξατομικευμένου προγράμματος
 4. Εφαρμογή
 5. Επαναξιολόγηση

Τομείς που παρεμβαίνει ο Εργοθεραπευτής

ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - Αδρή Κινητικότητα (χρήση μεγάλων μυικών ομάδων για ελεγχόμενη σκόπιμη κίνηση)
ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - Λεπτή Κινητικότητα (χρήση μικρών μυικών ομάδων για ελεγχόμενες κινήσεις ειδικά στο χειρισμό αντικειμένων)
ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (ικανότητα χρήσης ανώτερων εγκεφαλικών λειτουργιών)
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Οι δραστηριότητες που χρησιμοποιεί η εργοθεραπεία στο πλαίσιο θεραπευτικών προγραμμάτων στην παιδιατρική προσφέρουν ευκαιρίες στο παιδί για:

 • Παιχνίδι
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων
 • Σκέψη και κρίση
 • Φαντασία
 • Μνήμη
 • Προφορική και γραπτή έκφραση
 • Συγκέντρωση προσοχής
 • Παρατήρηση