Συχνές Ερωτήσεις

Πότε ένας γονιός πρέπει να συμβουλευτεί έναν λογοθεραπευτή;

Ποιες είναι οι πιθανές διαταραχές της παιδικής ηλικίας;

Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά μαθητών με δυσλεξία;

Το παιδί μου δε μπορεί να συγκεντρωθεί και καθυστερεί πολύ να ολοκληρώσει τις εργασίες του. Μπορεί να βοηθήσει η εργοθεραπεία;
Πότε ένα παιδί χρειάζεται Εργοθεραπεία;

Το παιδί μου δε μπορεί να συγκεντρωθεί και καθυστερεί πολύ να ολοκληρώσει τις εργασίες του.  Μπορεί να βοηθήσει η εργοθεραπεία;
Το παιδί μου δεν κάνει καλά γράμματα.  Πως μπορεί η εργοθεραπεία να βοηθήσει;
Πως μπορεί η εργοθεραπεία να βοηθήσει ένα άτομο με Δ.Α.Δ;

Πόσο διαρκεί ένα πρόγραμμα εργοθεραπείας και πόσο η κάθε συνεδρία;
Ποιες ικανότητες ενός παιδιού εξετάζονται από έναν ειδικό παιδαγωγό και ποια είναι τα ‘’σημάδια’’ που  πρέπει να κινητοποιήσουν τους γονείς;

Τί επιτυγχάνεται με τη μαθησιακή αξιολόγηση

Τί περιλαμβάνει  ένα πρόγραμμα παρέμβασης στο τμήμα της ειδικής μάθησης;

Τί  μέσα χρησιμοποιούνται στο ειδικό μαθησιακό πρόγραμμα;

Γιατί δε θέλει ποτέ να χάνει;

Γιατί το παιδί μου δεν με υπακούει;

Τι είναι η ειδική διαπαιδαγώγηση;