Έχετε επισκεφτεί το πρώτο κέντρο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα.Το κέντρο «Λόγος και Γραφή» ξεκίνησε τη λειτουργία του το έτος 1993 στην Αθήνα. Σήμερα αποτελεί μέλος του πανελληνίου σωματείου μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας. Από το ξεκίνημα του εισήγαγε τη λειτουργία της διεπιστημονικής ομάδας δηλαδή έκανε εφαρμογή τη συνεργατική δουλειά επιστημόνων με διαφορετικές ειδικότητες. Ήταν η πρώτη φορά που αυτός ο τρόπος δουλειάς λειτούργησε στον ιδιωτικό τομέα.

Ιδρυτές της εταιρείας «Λόγος και Γραφή» (1993) είναι ο κος Παπαντωνίου Δημήτρης και ο κος Γιαννακόπουλος Δημήτρης. Ξεκίνησαν τη δημιουργία ενός νέου χώρου με διάθεση και γνώση αξιοποιώντας την προηγούμενη κοινή επαγγελματική τους εμπειρία σε παιδοψυχιατρικά κέντρα δημόσιου φορέα στην Αθήνα. Σήμερα διατηρούν υψηλά το επίπεδο αμοιβαίας στήριξης και συνεργασίας έχοντας αναλάβει την ευθύνη αυτόνομων κέντρων κάτω από τον ίδιο διακριτικό τίτλο.

papantoniou
Δημήτρης Παπαντωνίου

Ο κος Δημήτρης Παπαντωνίου γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1963, είναι απόφοιτος των σχολών κοινωνικής εργασίας (1984) και κοινωνιολογίας (1990), κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα κοινωνικής ψυχιατρικής και ψυχολογίας (1994) και άδεια άσκησης οικογενειακής συμβουλευτικής. Διατηρεί την επιστημονική και διοικητική ευθύνη στα κέντρα «Λόγος και Γραφή» της Αθήνας και του Γαλατσίου.

giannakopoulos
Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Ο κος Δημήτρης Γιαννακόπουλος γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1961, είναι απόφοιτος της σχολής Bachelor of Arts Communication Disorders and Psychology από το πανεπιστήμιο της Βοστώνης (1985) και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα κοινωνικής ψυχιατρικής και ψυχολογίας (1994). Διατηρεί την επιστημονική και διοικητική ευθύνη στο κέντρο «Λόγος και Γραφή» της Νίκαιας.

Βασικές αρχές μας

 • υπηρετούμε τον άνθρωπο και αυτό αποτελεί τη βασική μας αξία
 • αγαπάμε τα παιδιά και ενθαρρύνουμε την προσπάθειά τους
 • σεβόμαστε τα αιτήματά του γονιού και απαντάμε στο συναίσθημά του
 • συνεργαζόμαστε με όποιον εμπλέκεται στη θεραπευτική διαδικασία
 • αναζητούμε και αξιοποιούμε νέες επιστημονικές μεθόδους
 • στοχεύουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα

Διεπιστημονική ομάδα

Μία πλήρης ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων συνεργάζεται, αναλύει και σχεδιάζει το ιδανικό θεραπευτικό πρόγραμμα και αξιολογεί τακτικά το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Στα κέντρα Λόγος και Γραφή προσφέρουν σήμερα τις υπηρεσίες τους ειδικότητες λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ψυχοπαιδαγωγού, ειδικού παιδαγωγού, κλινικού ψυχολόγου, οικογενειακού σύμβουλου και παιδοψυχίατρου. Η διεπιστημονική ομάδα συνεδριάζει ανά δεκαπενθήμερο. Ο παιδοψυχίατρος είναι ο υπεύθυνος γιατρός του κέντρου και έχει την ευθύνη της τελικής διάγνωσης.

 

Η ιδέα της συνεργασίας της διεπιστημονικής ομάδας αποδείχτηκε λειτουργική και εφαρμόστηκε εκτενώς από ανάλογες δομές που δημιουργήθηκαν στην πορεία.

Ευαισθητοποίηση κοινότητας

 • το κέντρο «Λόγος και Γραφή» έχει διοργανώσει με δική του ευθύνη επιστημονικές ημερίδες για την ευαισθητοποίηση της κοινότητας.
 • οι επιστημονικοί συνεργάτες του έχουν συμμετάσχει με εισηγήσεις τους σε εκδηλώσεις εκπαιδευτικών και κοινωνικών φορέων.
 • προάγεται η σχέση με τους εμπλεκόμενους φορείς υγείας (ιατροί, άλλοι επαγγελματίες υγείας, ειδικά πλαίσια, ιατροπαιδαγωγικά κέντρα).
 • προάγεται η σχέση με τους εκπαιδευτικούς φορείς (νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, ειδικά σχολεία).
 • διατηρείται συνεργασία με διοικητικούς φορείς (ασφαλιστικά ταμεία, διοικητικές υπηρεσίες).
 • η προσωπική επαφή έχει επιλεχθεί σαν ο ιδανικότερος τρόπος επαφής με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
 • η εταιρεία έχει ανταποκριθεί σε προσκλήσεις ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών για θέματα που αφορούν στο επιστημονικό της αντικείμενο.
 • υπάρχει σειρά δημοσιευμένων άρθρων σε περιοδικά και εφημερίδες.

 

 

Έναρξη Προγράμματος
 • Το πρόγραμμα είναι σταθερό, οι ημέρες και οι ώρες καθορίζονται σύμφωνα με τις δικές σας δυνατότητες και με τη δική μας διαθεσιμότητα, πάντα σε συνεργασία με τη γραμματεία κάθε κέντρου.
 • Το πρόγραμμα είναι ατομικό για κάθε παιδί με εξαιρέσεις όταν αυτό απαιτείται.
 • Οι εκπαιδευτικοί στόχοι είναι συγκεκριμένοι και εφικτοί και τίθενται με βάση τη διάγνωση, τις δυνατότητες του παιδιού, την ηλικία, το τμήμα  παρέμβασης και την εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης.
 • Η διάρκεια κάθε συνεδρίας είναι 45 λεπτά, το ωράριο τηρείται με συνέπεια, οι γονείς παραδίδουν το παιδί τους στον υπεύθυνο θεραπευτή και το παραλαμβάνουν μετά το τέλος της συνεδρίας.
 • Οι γονείς ενημερώνονται για την πορεία κάθε συνεδρίας, αναλυτική ενημέρωση για τη συνολική εξέλιξη μπορεί να υπάρχει όταν ο γονιός το επιθυμεί και σε προκαθορισμένα ραντεβού.
Επιπλέον Πληροφορίες
 • Δίνεται ο ακριβής χρόνος διάρκειας του προγράμματος όταν είναι δυνατόν να δοθεί.
 • Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται από την αποκατάσταση της δυσκολίας ή από τη βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών που μπορούν να δοθούν.
 • Οι οικονομικές συμφωνίες αφορούν μηνιαία προγράμματα και γίνονται στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης χωρίς να υπάρχουν πρόσθετα συμβόλαια.
 • Υπάρχει συνεργασία με τα ασφαλιστικά ταμεία υγείας
 • Στο συμφωνηθέν ποσό εντάσσονται οι ενημερώσεις των γονιών, οι αξιολογήσεις από το γιατρό του κέντρου, οι εποπτείες εξωτερικών συνεργατών, οι συνεδριάσεις της διεπιστημονικής ομάδας, οι αξιολογήσεις από διαφορετικά τμήματα του κέντρου όταν αυτό απαιτηθεί και οι επαφές διοικητικού τύπου όταν χρειάζεται.
 • Υπάρχουν ειδικές τιμές για πρόσθετα αιτήματα που θα υπάρξουν.
 • Για κάθε συνεργασία με το κέντρο υπάρχει η δέσμευση του ιατρικού απόρρητου.
 • Υπάρχει συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς υγείας και εκπαίδευσης. Αποφεύγουμε τις πολυσέλιδες ενημερώσεις επιλέγοντας την προσωπική επαφή σα βασικό τρόπο επικοινωνίας.

Θεραπευτικές Μέθοδοι

 

 • Το κέντρο στελεχώνεται από επιστήμονες με ευαισθησία που διαθέτουν τα απαραίτητα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα που απαιτούνται.
 • Λειτουργεί εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας που περιγράφει επακριβώς το ύφος, το σύστημα κανόνων και τις συνθετικές πρακτικές με τις οποίες οι επιστημονικές προσεγγίσεις συμπληρώνονται μεταξύ τους.
 • Οι θεραπευτές του κέντρου έχουν παρακολουθήσει εξειδικευμένα σεμινάρια και συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στους τομείς εξειδίκευσής τους και έχουν συμμετάσχει στις εσωτερικές ημερίδες της εταιρείας
 • Εφαρμόζονται οι πλέον αξιόπιστες μέθοδοι που μπορούν να δώσουν απαντήσεις στις θεραπευτικές ανάγκες κάθε τμήματος.
 • Υπάρχει οργανωμένο πρόσθετο δικό μας υλικό, αποτέλεσμα των πολλών χρόνων εμπειρίας, που δημιουργήθηκε για να καλύψει τις επιπλέον ανάγκες των τμημάτων.
 • Γίνεται σταθερή εποπτεία από επιλεγμένους εξωτερικούς συνεργάτες και λειτουργεί μονόδρομος καθρέπτης για επιπλέον εκπαίδευση.
 • Το επίπεδο της διεπιστημονικής συνεργασίας έχει αξιολογηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα