Ειδική Αγωγή

Ειδική αγωγή είναι ο ειδικός επιστημονικός τομέας, ο οποίος εναπόκειται στη διαχείριση ενός ευρύτατου φάσματος δυσκολιών και δυσλειτουργιών στους αναπτυξιακούς τομείς της παιδικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Ως εκ τούτου, αφορά την ανάπτυξη νοητικών ικανοτήτων, κινητικής προσαρμογής, κοινωνικών δεξιοτήτων και πραγματολογικών ικανοτήτων. Εστιάζει επίσης, στην ανίχνευση και σταδιακή αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών, οι οποίες μπορεί να προέρχονται από νοητικά, αντιληπτικά, ψυχικά ή νευροψυχικά ελλείμματα. Η ειδική αγωγή είναι ένας σύγχρονος επιστημονικός κλάδος ταχέως εξελισσόμενος. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διεύρυνση των περιπτώσεων με τις οποίες ασχολείται η ειδική αγωγή.

 

Συγκεκριμένα :

  • Άτομα με αναπηρία
  • Ελαφρές σωματικές δυσλειτουργίες
  • Εγκεφαλικές δυσλειτουργίες
  • Χρόνιες παθήσεις
  • Πνευματική υστέρηση ή υπεροχή
  • Διαταραχές του συναισθήματος
  • Διαταραχές της συμπεριφοράς
  • Διαταραχές του λόγου
  • Ψυχικές ασθένειες
  • Μαθησιακές δυσκολίες

 

Στόχος της ειδικής αγωγής είναι η ανάπτυξη και η ολοκλήρωση της προσωπικότητας αυτών των παιδιών με ιδιαίτερους τρόπους μεταχείρισης και εκπαίδευσης ώστε να ενταχθεί ομαλά στο κοινωνικό σύνολο. Με σεβασμό στο ρυθμό μάθησης και τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού, στα πλαίσια της ειδικής αγωγής χρησιμοποιούνται ειδικά μέσα και τεχνικές διδασκαλίας προκειμένου μέσω διαγνωστικών, ψυχολογικών και εκπαιδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών να καταφέρει να ενσωματωθεί ως ανεξάρτητο και παραγωγικό ον.