Ειδική Μάθηση

Το τμήμα της ειδικής μάθησης απευθύνεται σε παιδιά που παρουσιάζουν μειωμένη σχολική απόδοση.Συνήθως εμφανίζουν αδυναμία να ανταποκριθούν  επαρκώς στις δεξιότητες της γραφής,της ορθογραφίας ,της ανάγνωσης και των μαθηματικών συλλογισμών.Ακόμη αφορά παιδιά και μεγαλύτερων τάξεων που δυσκολεύονται στην οργάνωση της σχολικής τους μελέτης.

 

Η ειδική μάθηση αξιολογεί και παρεμβαίνει σε παιδιά με:

ΔΥΣΛΕΞΙΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ
ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΙΑ
ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ
ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

  • Aτομικό Ιστορικό παιδιού.
  • Ιατρικό ιστορικό-κληρονομικότητα.
  • Οικογενειακή κατάσταση.
  • Επαρκείς πληροφορίες από το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον.
  • Παρούσα κατάσταση του παιδιού.
  • Αξιολόγηση γονέων για την κατάσταση του παιδιού.

Η διάρκεια ενός μαθήματος στο τμήμα Ειδικής Μάθησης  καλύπτει τα 3/4 της ώρας (45 λεπτά). Η συχνότητα των μαθημάτων ορίζεται με βάση τις ανάγκες κάθε παιδιού.