Ψυχοθεραπεία

Ψυχοθεραπεία καλείται η επιστημονική διαδικασία, μέσω της οποίας το άτομο, σε συνεργασία με έναν άρτια εκπαιδευμένο ειδικό ψυχικής υγείας, μπορεί να βελτιώσει την συναισθηματική του κατάσταση, να επιλύσει προβλήματα που προκύπτουν στην καθημερινότητα, να αναπτύξει τις κοινωνικές του δεξιότητες και τις ικανότητες επικοινωνίας, να εκπαιδευτεί στην δημιουργία αληθινών και σταθερών διαπροσωπικών σχέσεων, να μάθει να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του και να τα εκφράζει με λειτουργικό τρόπο.

Ειδικότερα, θέματα τα οποία θα μπορούσαν να ενταχθούν στην ψυχοθεραπευτική οδό με ένα παιδί είναι: φοβίες, άγχος, ανασφάλεια, κακή σχέση με συνομήλικους, νυχτερινή ενούρηση, κακή σχέση με αδέρφια, εκρήξεις θυμού, συναισθηματική αμφιθυμία, κοινωνική συστολή, συναισθηματική ανωριμότητα, αποδοχή διαζυγίου, τραυματικά γεγονότα (π.χ. απώλεια αγαπημένου ατόμου, πένθος), δυσκολίες εφηβείας, ζητήματα ταυτότητας φύλου.

Με τί περιπτώσεις ασχολείται η Ψυχοθεραπεία;

Φοβίες

Άγχος

Ανασφάλεια

Κακή σχέση με συνομιλήκους

Νυχτερινή ενούρηση

Κακή σχέση με αδέρφια

Εκρήξεις θυμού

Συναισθηματική αμφιθυμία

Κοινωνική συντολή

Συναισθηματική ανωριμότητα

Δυσκολίες εφηβείας

Ζητήματα ταυτότητας φύλου